“Бъдещето на нашите места” – Как нашите пространства ще повлияят в бъдеще