Автобус-библиотека „паркира“ в средата на Ябълката_Място (СНИМКИ)