Отворена покана за облагородяване на места в Пловдив

Отворена покана за облагородяване на места в Пловдив

Имаш идея за облагородяване на някое запуснато място в Пловдив – „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ може да ти помогне

Две градски зони ще бъдат облагородени с помощта на местната общност и платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“

#ПроменямеЗаедно #АзТиПловдив!

Търсим ентусиасти:

Платформата „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“ търси ентусиасти, които да обновят две градски места и да ги превърнат в яки, социални места за срещи, отдих или забавления.

Сигурни сме, че се сещаш за поне няколко места в града ни, които имат нужда от облагородяване. На пръв поглед само трябва да се намери някой, който да разчисти запустялото място, да сложи една боя и да възстанови пейките… Но ние знаем, че това не е всичко. Преди всичко трябват идеи и ентусиазъм!

През последните няколко години сдружение БГ Бъди Активен, инициатор на платформата за чиста градска среда „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, си партнира с десетки граждани и организации в 21  населени места за обновяването на различни места, под името _Място И знаем, че за да се осъществи една такава идея, най-важни са хората, ангажирани с осъществяването й.

Ето защо ние търсим не места, а ентусиасти!

Ако можеш да събереш отбор ентусиасти, пълни с идеи и готови да се потрудят заедно, за да облагородят конкретно място в Пловдив, ние можем да ти помогнем с бюджет за материали до 10 000 лв., със споделен опит и с организационна подкрепа, за да реализирате идеята си. Поканата ни е отворена както за организации, така и за неформални обединения на граждани .

Как се кандидатства:

Кандидатствай до 16 юни 23:55 часа, като попълниш този формуляр. До 25 юни ще обявим кои са избраните от нас два проекта за ново място в Пловдив, които ще подкрепим.

Преди да попълниш формуляра е добре да си подготвил следното:

–          Да си събрал ентусиасти и да сте започнали да разчиствате мястото

–          Да опишеш как искате да го облагородите и колко ще струва това, какви материали ще са нужни – ще намериш план на бюджет във формуляра

–          Да планираш какви други партньори и ангажирани страни ще въвлечете в процеса

–          Да имаш ясна представа как ще се поддържа мястото след облагородяването му

Всички тези въпроси и разяснения към тях ще намериш във формуляра за кандидатстване.

Как ще изберем:

Тази година имаме възможност да подкрепим облагородяването на две места в Пловдив. Изборът ще бъде направен от сдружение БГ Бъди Активен, Дизайнерско студио Пункт, и един от нашите партньори по проект_МястоКато цяло търсим хора и организации, които предлагат проект, който е:

  • реалистичен и осъществим в рамките на 2019 г., с ясна рамка на дейностите и разходите
  • иновативен и оригинален, и ще допринесе за активизиране на местната общност и цялостно облагородяване на района
  • въвлича млади хора, отворен е за участие на широк кръг граждани и е готов да привлича още партньори
  • отговорен към околната среда и насърчава културата за опазване на природата и чистотата в града

 

Как ще ти помогнем:

  • Ще осигурим част от средствата, необходими за материали – в размер до 10 000 лв.
  • Ще те съветваме как да се организира и оптимизира процесът на облагородяване
  • Ще те свържем с потенциални партньори, които могат да са полезни
  • Заедно ще промотираме вашето постижение

Запазваме си правото да предложим частични или цялостни промени в проекта или създаване на партньорства с други предложения от кандидатствалите за подкрепа.

ATP_budget-plan_Spots_2019.xlsx (20 downloads)

 

Ако имаш въпроси, свържи се с нас:

БГ Бъди активен

Биляна Милева, Мениджър Проекти

Тел. 0878669824

E-mail: bilyana@bgbeactive.org

http://www.bgbeactive.org/

Намери ни във Фейсбук: https://www.facebook.com/aztiplovdiv/