Активни училищни общности – ресурсите са достъпни on-line

activeschoolcommunities

Активни училищни общности – ресурсите са достъпни on-line

Проектът „Активни училищни общности”, ръководен BG Бъди активен създаде редица ресурси, за да помогне на спортните организации да разчупят леда и да работят със училищата по различни инициативи за физическа активност вътре и извън училищна обстановка.

Всички ресурси са достъпни за изтегляне на сайта на BG Бъди активен.

Активен инструмент за самооценка на училищните общности

Tова е инструмент за самооценка на спортните организации, за да оценят своята ангажираност и капацитет за работа в училищна среда, с цел да увеличат физическата активност сред всички млади хора. Работейки системно чрез въпросите, използвани в този инструмент, ще помогнете на вашата организация да установи сегашното си състояние, да реши какви са бъдещите й приоритети и да изгради пътя за достигане на целите си.

Процесът на самооценка трябва да се води от старши членове на вашата спортна организация, които отговарят за младите хора и приобщаването на местната общност, като те трябва да обсъдят всички съответни области на вашата организация. Този инструмент е разработен да бъде лесен за използване и да дава практически резултати, за да се подобри качeството на работа в училищна среда

Изтеглете инструмента свободно от тук

2018-04-13-BGBeActive_Manual2_GL_var1

Активни препоръки за политиката на училищните общности

Активната училищна общност ще работи най-ефективно, когато има силно сътрудничество между трима активни партньори – спортен клуб/организация, училище и община/местна власт, в която те се намират. Водещата роля трябва да се поеме от спортния клуб, чрез работа с училищата, установяване на контакти в общността и застъпничество пред местните власти, за да се стимулира въздействието на Активните училищни общности.

Свалете нашия ресурс, за да научите 8 стъпки за създаване на план за изграждане на активни училищни общности

2018-04-13-BGBeActive_Manual4_GL_var2

Активни инструменти за планиране на училищните общности

Това ще ви помогне да определите вашия капацитет и ангажимент за партниране с училища, с цел повишаване на физическата активност сред всички млади хора.

Структурирайте разговор около този наръчник, за да се даде възможност за споделяне на целите и приоритетите между спортните организации и училищата. Инструментът за планиране на дейности трябва да бъде използван по време на разговор с подходящ училищен персонал (представител), например учители по физическо възпитание и спорт или директори. Tози инструмент ще помогне за подреждане на приоритетите на училището и на спортните организации и ще им даде ясен план за успешна реализация.

Използвайте инструмента, за да развиете, планирате и предоставите програма за сътрудничество. Този инструмент ще ви помогне да се уверите, че се фокусирате върху: • Приоритетите на всички страни • Определянето и ангажирането на всички млади хора, включително най-малко активните • Гарантирането, че наблюдението и оценката са включени от началото на процеса

Свалете инструмента от тук:

2018-04-13-BGBeActive_Manual3_GL_var1

Наръчник за спортни организации

Този подробен наръчник има за цел да подкрепи спортните организации, независимо от тяхното текущо ниво на ангажираност. Начинаещите ще открият полезни подробности и съвети, други може да не се нуждаят от толкова много информация, но може да използват наръчника за проверка и подобряване на тяхната настояща практика.

За да постигнете положителни резултати, програмата за физическа активност трябва да бъде добре планирана и представена, както и да предлага възможности за интензивна и постоянна физическа активност

Свалете безплатно наръчника от тук:

2018-04-13-BGBeActive_Manual1_GL_var1

Тези ресурси са разработени от партньорите на проекта “Активни училищни общности”, подпомогнат от Еразъм +: BG BeActive (Водещ), Младежки спортен тръст, Международна асоциация за спорт и култура (ISCA), Унгарска училищна спортна федерация (HSSF), DGI, South Lanarkshire Leisure и култура, спорт и гражданство, UISP, Спортния съюз на Словения и Института Уилямбълд Гебхарт.