За нас

Ние можем да променяме!


Ако не виждаш път, създай го!


БГ Бъди активен е сдружение с мисия да развива и променя хората, общностите, системите и градовете в България. .

Вярваме в ползата от активния начин на живот, в силата на гражданското участие и в заразяващия пример на облагородената градска среда.

Споделяме принципите на устойчивото развитие и всеки ден създаваме възможности хората да бъдат част от позитивната промяна на обществото и средата, в която живеем

Ние организираме обучителни проекти, публични акции, урбанистични дейности, спортни мероприятия, изграждаме доброволчески мрежи и провеждаме информационни кампании. Чрез тях въвличаме в действие гражданите на различни населени места в България и заедно създаваме нова устойчива култура на отговорност към личното ни и обществено благоденствие.

В нашата работа се водим от четири стратегически цели:

Активни общества

Създаваме условия хората да водят активен начин на живот и заедно с това да бъдат отговорни граждани. Не само популяризираме ползите от физическата активност за здравето и обществото, но заедно с местните общности променяме средата по начин, който да насърчава спорта и движението. Споделяме успешни практики и опит от нашите международни мрежи и насърчаваме реализирането на местни иновативни идеи, чрез които физическа активност да стане неизменна част от ежедневието на българите.

Публични пространства

Целим изграждане на безопасни и здравословни места в населените места и сред природата, до които всички граждани да имат достъп. Организираме урбанистични (placemaking, tackital urbanism) намеси и заедно с местните общности развиваме културата за създаване и поддържане на чиста, функционална и модерна среда. Създаваме партньорства между гражданите и институциите, чрез които да постигаме устойчиви резултати в промяната на публичните пространства.

Активни хора

С нашите проекти въвличаме хората в действие и демонстрираме, че не е трудно да бъдеш активен. Насърчаваме достъпа до програми за физическа активност и популяризираме движението у дома, на открито, в офиса, в училища и детски градини. Създаваме разнообразни възможности за участие и обучение на доброволци нашите акции и мероприятия, и така стъпка по стъпка реализираме промяната в отношението на хората към движението и отговорността за средата, в която живеем.

Активни системи

Чрез мащабните и дългогодишни проекти на БГ Бъди активен насърчаваме развитието на местни лидери по региони и многосекторните партньорства между институции, компании и граждански организации. Създаваме устойчиви форми за изразяване на активна гражданска позиция и съвместно намиране на иновативни решения на проблемите на местните общности.

Ние сме отбор, който не само мечтае България да намери устойчиви решения за по-добро бъдеще, a работи за него. Ние успяваме да докажем, че промяната е възможна!

#ПромянатаВъзможна


NowWeMOVE България

БГ Бъди активен работи активно от 2011 г., като от 2012 г. сдружението е координатор на най-мащабната обществена кампания за насърчаване на движението и спорта за здраве. Като част от програмата NowWeMOVE в България са организирани над 2 000 събития в повече от 200 населени места с участието на над 1 млн. души.

_Място

От 2016 година работим по инициативи за промяна на градската среда, чрез активизиране на местните общности и партньорства с институциите и бизнеса.

До момента чрез различни дейности са обновени или създадени изцяло нови 20 места за срещи, спорт или отдих в полза на местните общности в 20 населени места. Създадохме единствената регионална “peacemaking” мрежа в България за устойчива и качествена публична среда. Чрез нея активистите от регионите могат да споделят ресурси, опит и да инициират съвместни дейности.

#БезОтпадъци

През 2019 г. създадохме платформата за чиста градска среда БезОтпадъци и първото и издание „АЗ, ТИ, ПЛОВДИВ!“, която насърчава културата за опазване на чистотата, мотивира гражданите да участват активно в облагородяването на средата и популяризира културата за живот #БезОтпадъци. Само за няколко месеца платформата подкрепи повече от 20 големи събития от календара на Пловдив Европейска столица на културата да намалят и оползотоворят отпадъците от големите събития и бяха събрани над 1 тон отпадъци от събития и акции за почистване. Предстои облагородяването на няколко зони в града с използването на рециклирани материали.