Варна с мащабна кампания за устойчива промяна в отношението на гражданите към чистотата и градската среда