Ролята на училището за събуждане на любовта към спорта