Разходката на Джейн набелязва проблемни зони на Сахат тепе и дискутира бъдещето му