Проблемът с обездвижването при децата – отговорност на правителството