POP-UP парк се включва в програмата на Европейска седмица на спорта