Покана за участие в обучение за подготовка на младежи по метода „Връстници обучават връстници“