Пловдив ми е Ротердам – Как чрез малки намеси в средата се тестват възможни мащабни промени