MOVE Week получава подкрепата на европейския комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта