MOVE Transfer

LogoMOVETransfer

 

Проектът MOVE Transfer има две основни насоки: насърчаване на организационно развитие и изграждане на капацитет чрез обмен на добри практики на международно ниво и развиването на умения, знания и нагласи в хората, занимаващи се с физическа активност (като треньори, служители на асоциациии и т.н.). Той се основава на обмена и напредъка на модела „Healthy clubs“ и системата за качество за местни клубове, разработена от SUS (Slovenia), които ще бъдат тествани в България и Малта (двете страни на ЕС с най-нисък процент на участие в спорт и физическа активност според Евробарометър).

Целта е  насърчаване на междусекторно и трансгранично сътрудничество в областта на спорта и физическата активност и по-специално подкрепа на мрежи от местни клубове, намиращи се в различни страни. Дългосрочните цели на проекта са да се интегрират резултатите от обучението в един уникален модел на „знак за качество“, които да бъдат реализирани в бъдеще и в други страни от други проекти.

Проектът се състои от три основните стъпки:

  1. Подготовка на модела „Healthy clubs“ към партньорите
  2. Пилотен тест за адаптиране на модела към местната околна среда и представянето му на местните заинтересовани страни. Мониторинг на местното прилагане на модела.
  3. Оценка. Обсъждане на последващи стратегии, включително определяне на маршрути за действие, за да се включат партньори, намиращи се в други държави от ЕС. Подходящи дейности за разпространение ще бъдат изпълнени по-специално чрез канали на ISCA.

 

Партньори :

  • BG Бъди активен (България)
  • KUNSILL MALTI GHALL ISPORT (Mалта)
  • INTERNATIONAL SPORT AND CULTURE ASSOCIATION (Дания)

 

Начало на проекта: 01/01/2017
Край на проекта: 30/06/2018

Продължителност: 18 месеца
Принос на Европейската комисия: 59 628,8 EUR

Линк към проекта 

 

Scroll to Top

Този уебсайт ползва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел по-добра функционалност за потребителя. С продължаване на сърфирането и кликване на който и да е линк от тази страница Вие потвърждавате, че сте наясно с това.

Бисвкитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. Ако имате някакви въпроси по отношение на тази Политика за бисквитки, свържете се с нас на имейл: [email protected]