The Spot/_МЯСТО

The Spot/_Място е първият по рода си мащабен Placemaking проект в България. През 2018-та стартира второто издание на проекта “_Място – Доброволчество с въздействие”.

_Място е насочен към промяната в градската среда на 10 населени места в България.  Това ще се случи посредством намеси в публични пространства, чрез Placemaking* инициатива, за реновиране и изграждане на социални младежки пространства на открито.

Създавай! Споделяй! Въвличай! Променяй!

*Placemaking e всеобхватен и практически подход за подобряване на заобикалящата ни среда. Той мотивира хората колективно да (пре)осмислят и (пре)създават публични пространства, като центъра на всяка една общност. Placemaking-ът е повече от просто изработката на по-добър дизайн на градската среда. Подходът насърчава използването на креативни намеси в пространството, обръща специално внимание на физическите, културни и социални дадености на територията  и стимулира нейното развитие на база наличните потенциали.

_Място в Златица

Идеята за “The Spot” е повече от проект, това е възможност за:

  • активно въвличане на младите хора в създаването на социално пространство за самите тях – даване на възможност и поле за изява на техните таланти, способности и силни страни. Участието на гражданите в изграждането на социалното пространство ще осигури устойчивост и отговорност за неговото опазване.
  • изграждане и поддържане на партньорски взаимоотношения между общината, НПО сектора и младите хора.
  • изграждане на капацитет на въвлечените групи (участие в обучения).
  • позитивно медийно и обществено внимание към дейностите на Общината и НПО сектора.

Проектът “_Място – Доброволчество с въздействие” е ръководен и разработен от сдружение „BG Бъди активен“ и финансово подкрепен от The Coca-Cola 

coca-cola-foundation-logo-604-604-337-7df74255.rendition.598.336