Ласка Ненова в ролята на Посланик на доброто на Пловдив