Кампания за борба с фасовете провокира Варна по темата за цигарените угарки с атрактивни еко инсталации