Активни общества

Правим трансфер на знания, практики и инструменти, с които да повишим нивото на информираност на българските граждани относно ползите осведомеността, знанието, разбирането и оценяването на множеството ползи за здравето от ежедневната физическа активност.

Публични пространства

Създаване и поддържане на среда, която насърчава и защитава правата на всички хора от всички възрасти, да имат равен достъп до безопасни и здравословни места и пространства, в техните градове и общности.


Активни хора

Насърчаване на достъпа на хората от всички възрасти и с всякакви възможности до програми за физическа активност в техните офиси, домове, спортни центрове и публични места

Активни системи

Подкрепа и помощ за създаване на локални лидери по региони, активна работа за многосекторни партньорства, активно гражданско мнение по теми важни за организацията, координиране на информационни кампании


Партньори

За да постигнем видима промяна в нагласите и културата на обществото към физическата активност и спорта за здраве, ние разработихме партньорство с организации от различни сектори: образование, професионален спорт, бизнес, здравеопазване, екология, транспорт, държавни и общински институции.