Какви са ограниченията за спорт в различните страни и какъв е планът им