За нас

Ние ефективно постигаме целите си


Сдружение „BG Бъди активен“ се е посветило на каузата за позитивна обществена промяна и устойчиво развитие в България. За тази философия на развитие и промяна в България работят всичките ни проекти.

В нашата работа за повишаване на физическа активност и намаляване на уседналото поведение приоритизирахме нашите стратегически цели за:

Създаване на активни общества

Създаване на активни околни среди

Създаване на активни хора

Създаване на активни системи


За нас

Ние сме отбор, който не само мечтае България да намери устойчиви решения за по-добро бъдеще, a работи за него.

Ласка Ненова

Какво правим

Ние успяваме да докажем, че промяната е възможна!


Създаване на активни общества

Събираме и въвеждаме на най-добрите практики за повишаване на осведомеността, знанието, разбирането и оценяването на множеството ползи за здравето от ежедневната физическа активност.


Създаване на активни околни среди

С нашата работа се стремим да създаваме и поддържаме места от градската среда, които насърчават хора от всички възрасти да са активни извън традиционните спортни съоръжения.


Създаване на активни хора

В много от нашите проекти, работим с училищата с цел създаване на активни училищни общности и активни в бъдещето възрастни. Стремим се да създадем висока здравна и физическа ограмотеност


Създаване на
активни системи

В своя стремеж за промяна и устойчивост на своите проекти, и за да покаже, че не традиционните градски пространства могат да бъдат използвани функционално, ние се стремим да насочим вниман...Нашите партньори