Healthy Club QM

Знакът за качество HEALTHY CLUB

Насърчава предлагането на структурирани и качествени услуги в спортните клубове. Осигуряване на качество на тренировките и активностите, социализация и непрестанен обмен на информация за своите клиенти.

Като координатор на HEALTHY CLUB в България, BG Бъди активен:

  • Предлага добре структурирани обучения и програми, насочени към определена група ползватели. Програмите се мултиплицират от сертифицирани инструктори.
  • Осъществява редовни дейности, свързани с популяризиране и развитие на Знака за качество сред мрежата от настоящи и бъдещи партньори.

През 2017 година Sports Union of Slovenia в партньорство с ISCA покани сдружение BG Бъди активен и “Sport” Малта за партньори в проекта MOVE Transfer с цел трансферира добра практка и да  развие мрежа от спортни клубове на европейско ниво, предлагащи висококачествени, професионални тренировъчни програми, предназначени за поддържане и укрепване на здравето на клиента.

 

Проектът MOVE Tranfer има за цел да трансферира Знака за качество HEALTHY CLUB. Sport Union of Slovenia (SUS) e най-голямата спортна организация в Словения, обединяваща 240 спортни организации, клубове и физически лица, работещи в сферата на физическото възпитание и култура. Обща цел е насърчаването на здравословен начин на живот и активно използване на свободното време.

Основните цели на проекта са свързани с:

  • Наблюдение и подобряване на предлагането на физическа активност в спортните клубове и организации;
  • Подпомагане на клиентите в избора на тип физическа активност и сертифицирани спортни клубове и треньори, където да практикуват безопасно и резултатно;
  • Изграждането и развитието на мрежа от спортни клубове, предлагащи услуги със съответния сертификат за качество;
  • Намаляване на рискови здравни фактори, свързани с обездвижването на населението и мотивация на гражданите да бъдат ежедневно физически активни;
  • Повишаване експертността на треньорите и аниматорите в спортните клубове;
  • Провеждане на семинари и обучения за повишаване и развитие на капацитета на кандидастващи и сертифицирани клубове.

Свалете формата за кандидастване, попълнете я и изпратете на bilyana@bgbeactive.org с тема HEALTHY CLUB APPLICATION

HC_application-form_BG.docx

[qbutton size=”medium” target=”_self” font_weight=”” text=”Повече за проекта” link=”http://healthyclub.isca.org/ “]