Green Talks засяга важни теми за публичните пространства в Шумен