Европейски ден на спорта в училище бе oткроен като “success story” от Европейската комисия