European Fitness Badge събра представители на 8 организации във Франкфурт