Да събираме разделно отпадъци по време на събития се превръща в мода