БГ Бъди активен взе участие в международна конференция за обмен на добри практики в Испания