geri

19 януари, 2021

On-arrival training impressions by Selim

19 януари, 2021

Impressions on the arrival training by Francesco Braschi

European Solidarity Corp
10 ноември, 2020

Пътуването към създаване на физическа грамотност продължава

22 юни, 2020
европейска фитнес значка

Европейски фитнес бадж – Наръчник

12 май, 2020
MOVE WEEK

Open Call – MOVE Week GYM

12 май, 2020

Насоки за заснемане на видео

12 май, 2020
MOVE WEEK

Регистрация на видео в MOVEWeek GYM

16 април, 2020
volunteers evs

Apply for ESC opportunity in BG Be active

30 март, 2020

Министерство на образованието и науката подкрепя инициативите от кампанията „Да раздвижим България“