geri

28 април, 2021

Силистра отново се включва в Ден без асансьори

2 април, 2021

Do you want to be part of a friendly team? We are looking for new volunteer!

26 март, 2021

BG Be active’s new Erasmus + project for Physical Activity in urban spaces

19 януари, 2021

On-arrival training impressions by Selim

19 януари, 2021

Impressions on the arrival training by Francesco Braschi

European Solidarity Corp
10 ноември, 2020

Пътуването към създаване на физическа грамотност продължава

22 юни, 2020
европейска фитнес значка

Европейски фитнес бадж – Наръчник

12 май, 2020
MOVE WEEK

Open Call – MOVE Week GYM

12 май, 2020

Насоки за заснемане на видео