Aктивни общества

Създаваме условия хората да водят активен начин на живот и да участват в граждански инициативи. Популяризираме ползите от физическата активност за здравето и обществото, и заедно с местните общности променяме публичната средата, за да бъде удобна за спорт и движение. Споделяме успешни практики и опит от нашите международни мрежи и подкрепяме местните идеи за превръщане на физическата активност в неизменна част от ежедневието на българите.

Осъществихме следните проекти за насърчаване на активните общества:

12 март, 2020
световен ден на рециклирането

Световен ден на рециклирането – България 2020

21 юли, 2019

Active School Communities

21 юли, 2019

Active voice

21 юли, 2019

European Fitness Badge

20 юли, 2019

European Youth Health Champions

20 юли, 2019

Healty Clubs

20 юли, 2019

School to move

Какво правим:

активнисистеми

Активни системи

2019-06-19_BGBA-website_icons-ver4

Aктивни общества

активнихора

Активни хора

thespot (2)

Публични пространства