Мащабна акция за намаляване на отпадъците и облагородяване на средата прави известен булевард образцов