AHK Bulgarian Report Card

ЗА ПРОЕКТА:

Проучването е част от проекта ActiveVoice, съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейската комисия. BG Бъди активен с помощта на фондация „Институт за финансови проучвания и иновации“ осъществи националното проучване по утвърдена методология използвана в редица европейски държави и базирана на канадската “Active healthy kids”. Докладът от проучването предоставя цялостна оценка на текущото състояние на физическата активност на децата и младежите.

“Active healthy kids” Канада разработва първия доклад карта през 2005 г. с цел да подпомогне идеята да направим децата по-активни. През последните 10 години, повече от 80,000 лица и организации са използвали резултатите, за да се застъпят за и разработят решения за увеличаване на възможностите за физическа активност за деца и младежи.

ПРОУЧВАНЕТО:

Изправени пред недостатъците, несъответствията и понякога несъизмеримостта на съществуващите данни, предприехме национално представително допитване на 1014 деца от 6 до 18-годишна възраст в България и техните родители. Изследването е осъществено на в периода между 15 и 26 септември 2016 г., а събраните данни са представителни както на национално, така и на регионално ниво

 

Изследователският екип на “БГ Бъди активен” и Фондация IFPI гордо представят резултатите от Първата българска карта за активни деца.

Вижте пълните резултати от търсенето на активни деца в България тук:

[qbutton target=”_blank” font_weight=”” text=”Резултати” link=”http://www.bgbeactive.org/wp-content/uploads/2018/11/AHK-report_Eng_6-18_Final_2.pdf”]

Представянето на резултатите следва международно установената структура на „Active Healthy  Kids” Report Card. Специално внимание беше обърнато на подходящо графично представяне и подчертаване на най-важните данни и те бяха поставени във формат, който може да бъде лесно достъпен от медии, правителствени агенции и общини, не правителствени организации, изследователи и други практикуващи в тази област. Надяваме се, че всеки един от читателите ще може да установи за себе си изчерпателна картина за ангажираността на българските деца и младежи с физическата активност и спорта.

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

A + 94% – 100%
A Успяваме с голяма част от децата и младежите (87% – 93%)
A- 80% – 86%
B + 74% – 79%
В Успяваме с повече от половината деца и младежи (67% – 73%)
B- 60% – 66%
С+ 54% – 59%
С Успяваме с около половината деца и младежи (47% – 53%)
С- 40% – 46%
D+ 34% – 39%
D Успяваме с по-малко от половината, но някои деца и младежи (27% – 33%)
D- 20% – 26%
F Успяваме с много малко деца и младежи (<20%)

INC = Недостатъчна информация – недостатъчна информация за определяне на оценка

 

[pie_chart show_percent_mark=”with_mark” active_color=”#4c2a6d” noactive_color=”#e3e3e3″ chart_width=”150″ text=”Около една трета (30%) от децата и младежите на възраст до 18 години достигат препоръчителните нива от най-малко 60 минути физическа активност дневно. Ако добавим към тях 5%, които декларират такава активност шест дни в седмицата, делът им се приближава до 35%.” percent=”35″ percentage_color=”#4c2a6d”]
[pie_chart show_percent_mark=”with_mark” active_color=”#90c02b” noactive_color=”#e3e3e3″ chart_width=”150″ text=”60,3% от тях практикуват спорт в училище поне веднъж седмично, а 55,9% – извън училище.” percent=”60,3″ percentage_color=”#90c02b”]
[pie_chart show_percent_mark=”with_mark” active_color=”#4c2a6d” noactive_color=”#e3e3e3″ chart_width=”150″ text=”55% от децата на възраст от 6 до 18 години имат дейности на открито 3 или повече дни седмично.” percent=”55″ percentage_color=”#4c2a6d”]
[pie_chart show_percent_mark=”with_mark” active_color=”#90c02b” noactive_color=”#e3e3e3″ chart_width=”150″ text=”53% годят активно до училище и обратно – ходене, каране на колело, кънки и т.н.” percent=”53″ percentage_color=”#90c02b”]
[pie_chart show_percent_mark=”with_mark” active_color=”#4c2a6d” noactive_color=”#e3e3e3″ chart_width=”150″ text=”65% от децата, прекарват по-малко от два часа дневно на екрана и по-малко от два часа, седнали на стол” percent=”65″ percentage_color=”#4c2a6d”]
[pie_chart show_percent_mark=”with_mark” active_color=”#90c02b” noactive_color=”#e3e3e3″ chart_width=”150″ text=”86,6% от децата и младите хора намират за интересни класовете по ФВС” percent=”86″ percentage_color=”#90c02b”]
[pie_chart show_percent_mark=”with_mark” active_color=”#90c02b” noactive_color=”#e3e3e3″ chart_width=”150″ text=”20% имат достъп и възможности за спорт в извън часове по ФВС.” percent=”20″ percentage_color=”#90c02b”]
[pie_chart show_percent_mark=”with_mark” active_color=”#4c2a6d” noactive_color=”#e3e3e3″ chart_width=”150″ text=”50,4% твърдо считат спортната зала в училище за много добра” percent=”50,4%” percentage_color=”#4c2a6d”]
[pie_chart show_percent_mark=”with_mark” active_color=”#90c02b” noactive_color=”#e3e3e3″ chart_width=”150″ text=”30,9% от учениците потвърждават наличието на спортен клуб или отбор” percent=”30,9″ percentage_color=”#90c02b”]

ЗАЩО ГО ПРАВИМ?

Половин милион европейци умират всяка година поради липса на физическа активност, а липсата на физическа активност е четвъртият водещ фактор за смъртността в глобален мащаб.

Един от всеки четирима европейци не извършва достатъчна физическа активност. При младите хора този показател е още по-шокиращ – четирима от всеки пет.

Решението може да бъде съвсем просто!

„БГ Бъди активен“ работи, за да мотивира българските семейства, общности и институции да ангажират децата и младежите във физическата активност. Надяваме се, че Българската репортна карта „Активни здрави деца“ ще предостави доказателства и ще повиши значително националната информираност по този въпрос.

Повече от 5 години, сдружение „BG Бъди активен“ се стреми да повиши информираността относно ползите от физическата активност и да насърчи всекидневното движение и участие в различни видове спорт. 

Споделяме с Вас и други проекти, с които се стремим да повишим нивото на физическата активност в децата в България

Active school communities

Проектът „Активни училищни общности”, ръководен BG Бъди активен създаде редица ресурси, за да помогне на спортните организации да разчупят леда и да работят със училищата по различни инициативи за физическа активност вътре и извън училищна обстановка.

Всички ресурси са достъпни за изтегляне на сайта на “БГ Бъди активен”.

[qbutton target=”_blank” font_weight=”” text=”Ресурси” link=”http://www.bgbeactive.org/%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8/” margin=”20px auto 0 auto”]

Европейски ден на спорта в училище

Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред учениците в България и цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации.

Най-активният ден в училище е пример за събитие, обединяващо ученици от цялата страна в един активен спортен ден, изпълнен с много игри, спорт и веселие. Нашата гордост е, че България винаги е сред призовите места в Европа от всички участващи  държави с най-много раздвижени ученици и с ваша помощ ние ще можем отново да раздвижим учениците на България.

[qbutton target=”_blank” font_weight=”” text=”Повече тук” link=”http://www.bgbeactive.org/budi-aktiven-v-uchilishte/” margin=”20px auto 0 auto”]