Европейският ден на спорта в училищe раздвижи 55 000 ученици през 2016