МИКЦ-ове се включиха с различни събития по време на MOVE Week