20 милиона долара на участник – това прилично ниво ли е за олимпийско събитие?