Физическата активност – реална алтернатива в работата на учителя