Учителите и учениците трябва да се включат активно в организирането на спортни събития