Трябва ли лекарите да са задължени да живеят здравословно?