Треньорът е не само треньор, но и основен мотиватор