Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 09:30 ДГ "Албена" Пловдив Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 13:00 ОУ''Васил Левски с.Видраре 120 минути спорт
09/30/2016 14:00 Професионална гимназия по химични технологии "Васил Левски" Мизия Ден на спорта
09/30/2016 11:00 НУ "Васил Петлешков" гр. Брацигово И ние спортуваме
09/30/2016 11:30 Специално училище за ученици с увреден слух "проф.д-рД.Денев" София Бързи, смели, здрави
09/30/2016 14:00 ОУ ""Христо Ботев" Дорково Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 16:00 СУ "Христо Груев Данов" Пловдив Предизвикай ме!
09/30/2016 12:30 ОУ"П.Р.Славейков" Ямбол Активни Славейковци
09/30/2016 11:00 ОУ Юри Гагарин Сливен Спорт за всички
09/30/2016 10:40 Основно училище “Св. Климент Охридски“ - гр. Кърджали Кърджали Спортен празник в ОУ "Св. Кл. Охридски" - гр. Кърджали
09/30/2016 14:00 ОУ" Васил Левски" Пловдив Ден на двиижението и спорта в училище
09/30/2016 14:00 СУ "Васил Левски" Димитровград Играй и се забавлявай
09/30/2016 09:00 81 СУ "Виктор Юго" София Европeйски ден на спорта
09/30/2016 11:20 ОУ "Христо Ботев" с. Пелишат Спортувай с мисия-бъди активен!
09/30/2016 12:00 Основно училище "Иван Вазов" Русе Танцувай с мен
09/30/2016 10:20 Средно училище "Христо Ботев" Враца Dance with me at shcool
09/30/2016 10:00 ОУ "Христо Смирненски" Раковски "Бъди активен"
09/30/2016 12:00 Основно училище "Черноризец Храбър" град Варна Спортуваме заедно
09/30/2016 08:03 ОУ,,Христо Ботев" с.Абланица Европейски ден на спорта
09/30/2016 10:00 СУ "Козма Тричков" Враца Туристически поход