Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/25/2020 13:30 ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Димитровград Спортувай всеки ден
09/25/2020 09:00 Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици"Петър Богдан" Монтана Спортен празник
09/25/2020 09:00 Средно училище "Петко Рачов Славейков" Кърджали Спорт за всеки в училището за шампиони
09/25/2020 13:30 ПТГ „Симеон Велики“ гр.Велики Преслав гр.Велики Преслав Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 09:30 НУ "Неделя Петкова" Сопот Събирай, рециклирай с нас!
09/25/2020 10:00 ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 14:00 VI ОУ "Иван Вазов" Габрово Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 09:00 IОУ" Христо Смирненски" гр. Провадия Спортувай с мен
09/25/2020 13:00 ОбУ "Св.св. Кирил и Методий" с.Плетена Спортен празник
09/25/2020 14:00 ОУ ''Пенчо Славейков'' Димитровград Спортът- Извор на здраве
09/25/2020 10:00 ДГ "Калина" - град Сливен Сливен Земята е наш дом
09/25/2020 13:40 Езикова гимназия “Иван Вазов” Пловдив Европейски ден на спорта
09/25/2020 12:00 ПГСУАУ "Атанас Буров" Силистра Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 10:30 Детска градина "Зора" гр. Враца Враца "Европейски ден на спорта в училище"
09/25/2020 07:45 ОУ " Филип Сакелариевич" гр. Свищов Свищов Спортувай за здраве
09/25/2020 13:00 Основно училище "Христо Ботев" с.Добромирка Спорт за всички
09/25/2020 11:00 ОУ " Св. св. Кирил и Методий" с. Коньово "Живей активно"
09/25/2020 14:00 Професионална гимназия по Търговия и ресторантьорство Враца Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 09:30 ДГ"Здравец" Костенец Движи се, спортувай играй на открито!
09/25/2020 08:30 ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" Гоце Делчев Европейски ден на спорта