Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/28/2018 15:00 Обединено училище “Св. Климент Охридски” Село Дебрен Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 10:00 ПГ"Петър Парчевич" Раковски Повече спорт за здравословен живот
09/28/2018 10.30 ОУ " Св.св Кирил и Методий " с. Яхиново, община Дупница Да се раздвижим заедно!
09/28/2018 10:30 ОУ "Христо Смирненски" Раковски 4150 Бъди активен
09/28/2018 10:00 ДГ "Иглика" Плевен "Спорт за всички"
09/28/2018 08:00 I ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Гоце Делчев Спорт, здраве и игри
09/28/2018 14:00 ОУ "Христо Ботев" с Исперихово Турнир по волейбол
09/28/2018 13:10 ОУ "Дядо Иван Арабаджията" село Царацово Европейски ден на спорта
09/28/2018 14:00 ОУ "Христо Ботев" с Исперихово Турнир по волейбол
09/28/2018 09:00 ПГСС"Г.М.Димитров"Дунавци Дунавци Аз умея да играя тенис
09/28/2018 10:30 НУ"Васил Левски" Едрево Да играем Заедно
09/28/2018 13:30 ОУ,,Васил Левски с.Видраре Бъди активен
09/28/2018 12:00 Професионална гимназия "Тодор Пеев" гр. Етрополе Искам да бъда здрав, активен и можещ.
09/28/2018 14:30 ПМГ "Иван Вазов" Димитровград Състезание по волейбол, баскетболи и тенис на маса
09/28/2018 12:00 ОУ,,Христо Груев Данов'' село Розино,Община Карлово,Област Пловдив Европейски ден на спорта
09/28/2018 15:30 Обединено училище "Св. Климент Охридски" село Дебрен Европейски ден на спирта в училище
09/28/2018 09:00 ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин „Европейски ден на спорта в училище“
09/28/2018 12:30 НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ София БЪДИ АКТИВЕН - ДВИЖЕНИЕТО Е ЗДРАВЕ
09/28/2018 09:00 17 Средно училище "Дамян Груев" София Бъди активен в училище
09/28/2018 11:00 Земеделска професионална гимназия " Климент Аркадиевич Тимирязев" Сандански Европейски ден на спорта в училище