Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/27/2018 11:30 Финансово - стопанска професионална гимназия "Васил Левски" Монтана Празник на отборните спортове
09/27/2018 15:30 Средно училище "Неофит Рилски" Банско Активни и здрави
09/27/2018 12 часа ОУ "Любен Каравелов" Бургас 28/09/ Европейски ден на спорта
09/28/2018 12.00 ПГ по САГ " Кольо Фичето" Бургас Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 11:30 Начално училище "Цани Гинчев" Лясковец Да спортуваме заедно и да се забавляваме
09/28/2018 06:30 СУ"Св.св. Кирил и Методий" Видин Ние се раздвижихме, а вие?
09/28/2018 16:00 Средно училище "Христо Ботев" Враца Активно междучасие
09/28/2018 12:00 СУ„Цанко Церковски“ Полски Тръмбеш Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 12:00 Начално училище "Христо Ботев" Троян Спортуваме заедно
09/28/2018 12:00 ОУ " Св. св. Кирил р Методий" с. Коньово, общ. Нова Загора Активност и движение
09/28/2018 10:00 Второ основно училище "Петко Рачов Славейков" Стара Загора Спортен празник
09/28/2018 09:00 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Железино Спорта е здраве и удоволствие!!
09/28/2018 09:00 Професионална гимназия "Велизар Пеев" Своге По-активни, по-здрави, по-добри
09/28/2018 09:30 СУ"Христо Ботев" Арчар Движението е здраве
09/28/2018 10:00 Детска градина №7 Светулка Стара Загора Раздвижи се
09/28/2018 10:20 ОУ "Св. Климент Охридски" Кърджали ОУ "Св. Климент Охридски" - училище, утвърждаващо здраве!
09/28/2018 00:08 СУ,,Христо Смирненски" село Кочан Европейски ден на спорта в училище!
09/28/2018 09:00 64 ОУ "Цар Симеон Велики" София "Да спортуваме за здраве"
09/28/2018 12:00 ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" Разград Бъди активен - раздвижи се
09/28/2018 13:30 НУ "Христо Ботев" Пловдив Европейски дан на спорта в НУ "Христо Ботев", гр. Пловдив