Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/28/2017 90:00 ПМПГ " Св.Кл.Охридски " Монтана Спортен празник
09/28/2017 14:20 СУЕЕ Свети Константин-Кирил Филосо Русе Полет над игрището
09/29/2017 09:00 ОУ"Отец Паисий" Кнежа Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 13:00 XI ОУ "Николай Лилиев" Стара Загора Европейски ден на спорта
09/29/2017 10:00 Начално училище "Никола Козлев" Лясковец Лясковец Отбор, сила и игра
09/29/2017 10:30 ОУ "Свети Свети Кирил и Методий " Село Яхиново, община Дупница Движението е здраве
09/29/2017 13:00 СУ "Св. Климент Охридски" с.Камен, общ.Стражица, обл.Велико Търново Бъди активен
09/29/2017 10:00 ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с. Железино, общ.Ивайловград, обл.Хасково Движението е здраве. Бъди активен!
09/29/2017 10:00 СУ"Св. Св. Кирил и Методий " с. Самуил обл. Разград Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 10:30 Детска градина"Ханс К. Андерсен" Бургас Активни и комуникативни
09/29/2017 12:00 НУ "Васил Левски" Вършец Спорт в училище
09/29/2017 13:00 ПГ"Проф. д-р Асен Златаров+ Димитровград Европейски ден на спорта
09/29/2017 12:00 Основно училище "Христо Ботев" с. Равно поле Да спортуваме заедно
09/29/2017 12:00 ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.П.Славейков Спортува активно-бъди здрав.
09/29/2017 09:00 ЧООУ "Д-р П.Берон" София Европейски ден на спорта
09/29/2017 09:30 Детска градина "Пламъче" Ямбол „Да спортуваме с дядо“
09/29/2017 10:30 СУ"Йордан Йовков" Бургас Спортуване заедно
09/29/2017 14:30 Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт Казанлък Велопоход
09/29/2017 13:30 Основно училище "Христо Ботев" село Пелишат Активни и здрави
09/29/2017 10:00 СУ "Добри Чинтулов" Бургас Активни и здрави