Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/25/2019 09:00 НУ "Хр. Ботев" град Елин Пелин Европейска седмица на спорта - щафетни игри
09/25/2020 10:00 Начално училище "Христо Ботев" Град Елин Пелин Игри #Безотпадъци
09/29/2017 15:00 ППМГ"Акад. Иван Ценов" Град Враца Ден на спортните игри
05/31/2019 09:30 ОУ "Любен Каравелов" град Видин Учим и играем заедно
09/27/2019 10:00 СУ "Петко Рачов Славейков" град Видин Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 12:00 Основно училище "Черноризец Храбър" град Варна Спортуваме заедно
09/28/2018 10:00 ДГ "Валентина Терешкова" град Батановци Европейски ден на спорта
03/30/2016 07:30 СУ,,Васил Левски'' град Ардино Денят започва със спорт
09/29/2017 13:30 СУ "Васил Левски" гр.Ябланица обл.Ловеч ЗАЕДНО В СПОРТА
09/25/2020 12:00 СУ"Отец Паисий"гр.Стамболийски гр.Стамболийски "За спорта няма граници"
09/30/2016 10:35 ПГТТ"Христо Ботев" гр.Смолян Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 14:00 ОУ "Юрий Гагарин" гр.Смолян Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 14:00 ОУ "Юрий Гагарин" гр.Смолян Европейски ден на спорта
09/29/2017 12:30 СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ” ГР.СИЛИСТРА Европейски ден на спорта в училище
05/30/2019 09:30 Начално училище "Архимандрит Зиновий" гр.Радомир Бъди активен
09/28/2018 14:00 ОУ"СВ.Климент Охридски" гр.Попово, общ. Попово, обл.Търговище Европейският ден на спорта в училище.
09/28/2018 10:00 ОУ "ХРИСТО БОТЕВ " гр.Поморие 8200 УЧИМ И СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО
09/29/2017 13:00 СУ"Цанко Церковски" гр.Полски Тръмбеш Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 11:00 ПГХХТ гр.Пазарджик Спортуваме заедно
09/27/2019 11:00 ПГХХТ гр. Пазарджик гр.Пазарджик Евопейски ден на спорта в училище