Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 10:20 СУ "Св. Паисий Хилендарски" Дупница Хоро
09/29/2017 12:00 СУ "Св. Паисий Хилендарски" Дупница Бъди активен в СУ "Св. Паисий Хилендарски", град Дупница
09/29/2017 14:30 Профиирана гимназия "Христо Боев" Дупница Ежропейски спортни игри в уяилище
09/28/2018 10:30 СУ "Св. Паисий Хилендарски" Дупница Европейски ден на спорта в училище
05/31/2019 10:00 Профилирана гимназия "Христо Ботев" Дупница Успешни и активни в спорта и в науката
09/27/2019 12:00 СЕУ "Св. ПаисийХилендарски" Дупница Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 11:30 СЕУ "Св.Паисий Хилендарски" Дупница Играем и се забавлявам
09/28/2018 09:00 ПГСС"Г.М.Димитров"Дунавци Дунавци Аз умея да играя тенис
09/27/2019 10.00 ДГ"МИР" Дулово Спортувам в детската градина
09/25/2020 10:00 ДГ"Мир" Дулово Отговорни към себе си и околните
09/25/2020 08:30 ОУ "Христо Смирненски" Дулово Спортът може да е и забавен
09/29/2017 09:00 Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" Дряново Турнир по тенис на маса
09/25/2020 10.50 Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" Дряново Европейски ден на спорта в училище
10/25/2020 13:20 СУ "Никола Й. Вапцаров" Дреновец "Ябълки за смет"
09/30/2016 14:00 ОУ ""Христо Ботев" Дорково Европейски ден на спорта в училище
09/29/2017 13:00 Обединено училище "Свети Паисий Хилендарски" Долно Осеново Активен ден
09/30/2016 12:00 Помощно училище-интернат "Асен Киселинчев" Долни Дъбник Спорт за здраве и забавление
09/30/2016 12:00 ОУ "Стефан Караджа" Добрич Училищна спартакиада
09/30/2016 13:00 Основно училище "Йордан Йовков" Добрич Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 16:00 Средно училище "Св.св. Кирил и Методий" Добрич Волейбол - среща на шампионите