Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/27/2019 09.00 - 17.00 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" Полско Косово Европейски ден на спорта
09/25/2020 07:45 Основно училище "Свети свети Кирил и Методий" Полско Косово Спорта като част от учебния ден
09/29/2017 13:00 СУ "цанко Церковски" Полски Тръмбеш Европейски ден на спорта
09/29/2017 13:00 СУ "Цанко Церковски" Полски Тръмбеш Европейски ден на спорта
09/28/2018 12:00 СУ„Цанко Церковски“ Полски Тръмбеш Европейски ден на спорта в училище
09/29/2020 10:00 ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Поликраище Бъди активен
09/27/2019 12:00 ОУ"Отец Паисий" Подгорица Чисто училище за по-здрави деца
09/25/2020 11:30 ОУ"Отец Паисий" Подгорица Спортът - здраве и красота. Бъди активен
09/30/2016 14:30 СУ " Свети свети Кирил и Методий " Пловдив движението е живот бъди жив
09/30/2016 12:30 ОУ "Екзарх Антим I" Пловдив Спорт за всички
09/30/2016 13:45 Езикова гимназия "Иван Вазов" - Пловдив Пловдив „Бъди активен, забавно е!“
09/30/2016 09:30 ПГМТ"Проф.Цветан Лазаров" Пловдив Спорт за всички
09/30/2016 12:05 НУ " Петко Рачов Славейков" Пловдив Европейски ден на спорта в НУ " Петко Рачов Славейков"
09/30/2016 11:30 Начално училище "Климент Охридски" Пловдив Бъди активен спортист в училище
09/30/2016 13:00 Професионална гимназия по строителни технологии "Пеньо Пенев" Пловдив Бъди Активен!
09/30/2016 12:30 ОУ"Кочо Честеменски" Пловдив Да дао тренировка
09/30/2016 09:30 ДГ "Албена" Пловдив Европейски ден на спорта в училище
09/30/2016 16:00 СУ "Христо Груев Данов" Пловдив Предизвикай ме!
09/27/2016 10:35 Основно училище "Панайот Волов" Пловдив Ден на народните танци
09/30/2016 14:00 ОУ" Васил Левски" Пловдив Ден на двиижението и спорта в училище