Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 16:30 Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" Провадия Спортуваме заедно
09/29/2017 10:30 Първо основно училище" Христо Смирненски" Провадия Да играем заедно хора
09/28/2018 14:30 Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" Провадия Струва си да спортуваш
09/27/2019 14:30 Професионална гимназия по селско стопанство "Земя" Провадия Обичаме спорта
09/30/2016 12:10 ОУ "Васил Левски" Правец щафетни и спортни игри
09/29/2017 14:30 ОУ "Васил Левски" Правец Щафетни и Спортни игри
05/29/2019 09:40 ОУ "Васил Левски" Правец Деня на спорта
09/27/2019 13:30 Основно училище "Васил Левски" Правец Път към здравето
09/25/2020 09:00 Основно училище "Васил Левски" Правец Път към здравето
09/29/2017 14:00 ОУ " Свети Климент Охридски " Попово Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 10:00 Професионална гимназия по техника и лека промишленост /ПГТЛП/ Попово Европейски ден на спорта в ПГТЛП
09/28/2018 11:30 Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" Попово Европейски ден на спорта в училище
09/27/2019 13:30 ОУ"Св.Климент Охридски" Попово Европейски ден на спорта в училище
09/27/2019 9.30 ПГТЛП Попово Европейски ден на спорта
09/27/2019 10:30 ПГСС "Н.Пушкаров" Попово Европейски ден на спорта в ПГСС "Н.Пушкаров"
09/27/2019 14:30 Профилирана гимназия "Христо Ботев" Попово Волейболен фестивал
09/25/2020 08:00 Професионална гимназия по техника и лека промишленост Попово Спортът е здраве!
09/25/2020 10:40 Професионална гимназия по селско стопанство "Никола Пушкаров" Попово Бъди активен и здрав!
09/27/2019 09:00 Основно училище "Христо Ботев" - гр. Поморие Поморие Сръчни еколози
09/25/2020 10:30 ОУ " Христо Ботев " Поморие " Да бъдем весели и здрави "