Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/30/2016 13:00 ОУ " Никола Йонков Вапцаров" с. Ябланово Европейски ден на спорта в училище
09/28/2018 13:00 Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" с. Ябланово Eвропейски ден на спорта в училище
09/30/2016 13:30 Основно училище "Васил Левски" с. Юруково 120 минути спорт- да бъдем здрави!
09/29/2017 13:30 Обединено училище ,,Васил Левски" с. Юруково 120 минути спорт- да бъдем здрави!
09/28/2018 13:30 Обединено училище ,,Васил Левски" с. Юруково 120 минути спорт- да бъдем здрави!
09/27/2019 13:00 Обединено училище ,,Васил Левски" с. Юруково Спортувам и се забавлявам!
09/26/2020 13:30 ОбУ "Васил Левски" с. Юруково Европейски ден на спорта
09/26/2020 13:30 ОбУ "Васил Левски" с. Юруково Европейски ден на спорта
09/29/2017 12:00 НУ "Христо Ботев" с. Чинтулово, общ. Сливен малите спортисти
05/31/2018 13:00 НУ "Христо Ботев" с. Чинтулово, общ. Сливен Спортуваме заедно
09/25/2020 12:15 Начално училище "Христо Ботев" с. Чинтулово Растем здрави, силни и отговорни
09/25/2020 12:20 НУ "Кирил и Методий" с. Черногорово Празник на спорта
09/28/2018 12:30 СУ "Васил Левски" с. Черни Осъм Европейски ден на спорта
09/28/2018 14:00 ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Черна гора , обл. Стара Загора Европейски ден на спорта в училище
09/27/2020 11:00 ОУ "Христо Ботев" с. Церово Здрав дух в здраво тяло
09/25/2020 13:00 ОУ ,, Дядо Иван Арабаджията " с. Царацово Европейски ден на спорта
09/29/2017 09:00 Средно училище "Васил Воденичарски" с. Хайредин Спортът е за всички!
05/28/2019 12:30 ОУ "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" с. ФАКИЯ MOVE WEEK
09/25/2020 12:20 ОУ " Никола Йонков Вапцаров" с. Факия Европейски ден на спорта
09/28/2018 12:00 ОУ "Стою Шишков" с. Търън Уча в движение