Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/29/2017 16.30 Начално училище"Христо Ботев" С.Соколово Детска зумба
09/29/2017 13:00 ОУ "Васил Левски" с.Славяново, общ. Попово, обл. Търговище Обичам да спортувам
09/28/2018 11:00 СУ"Св.св.Кирил и Методий" с.Синдел Спортен празник
09/25/2020 13:00 ОУ "Христо Смирненски" с.Самоводене Майсторско и безопасно управление на велосипед - състезание
09/25/2020 10:00 ОУ”Христо Ботев” с.Рупци Европейски ден на спорта
09/28/2018 12:30 ОУ'Св.Св.Кирил и Методий с.Рупите,ощина Петрич,обл.Благоевградска ",с.Рупите,ощна Петрич,обл.Благоевградска
09/26/2018 10:00 СУ " Никола Йонков Вапцаров " с.Ружинци, област Видин Футбол здраве и усмивки
09/25/2020 13:30 ОУ ,, Христо Груев Данов ,, с.Розиноп Eвропейски ден на спорта
09/27/2019 13:30 ОУ Христо Груев Данов с.Розино Чисто събитие-разделно събиране на отпадъци
09/27/2019 11:00 ОУ "Д-р Петър Берон" с.Реброво Разходка до любима местност с извършване на полезни и забавни дейности
09/25/2020 10:00 ОУ"Д-р Петър Берон " с.Реброво Игри и чиста природа
09/30/2016 13:30 НУ ,,СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" с.Раждавица, Община Кюстендил Европейски ден на спорта в училище
05/29/2017 09:30 ОУ"Елин Пелин" с.Първомайци Празнуваме и спортуваме заедно
09/29/2017 10:00 ОУ"Елин Пелин" с.Първомайци Танцуваме заедно
05/28/2018 09:30 ОУ "Елин Пелин" с.Първомайци Танцувай с мен
09/28/2018 09:30 ОУ "Елин Пелин" с.Първомайци Танцувай с мен
09/27/2019 09:30 ОУ "Елин Пелин" с.Първомайци Танцувай и живей здравословно сред чиста природа!
09/28/2018 11:30 ОУ" Отец Паисий" С.Подгорица Ние обичаме да спортуваме
09/25/2020 13:00 ОбУ "Св.св. Кирил и Методий" с.Плетена Спортен празник
09/25/2020 12:10 ОУ Васил Левски с.Петко Каравелов община Полски Тръмбеш Бързи ,здрави , смели