Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/27/2019 13:00 СУ "Неофит Рилски" Харманли Здрави и активни
09/25/2020 14:00 ИОУ "Иван Вазов", гр. Харманли Харманли Европейски ден на спорта
09/30/2016 12:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание
09/30/2016 13:35 Финансово-стопанска гимназия "Ат.Буров" Хасково Спортмания 2016
09/30/2016 13:25 ГПЧЕ "Проф. д-р Асен Златаров" Хасково Европейски ден на спорта
09/30/2016 11:30 Средно училище "Васил Левски" Хасково ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ
09/29/2017 13:00 Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" Хасково Движи се... Живей
09/29/2017 10:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание
09/28/2018 10:00 ОУ"Н.Й. Вапцаров" Хасково Спорта- любимо занимание
09/28/2018 12:30 Професионална гимназия по туризъм " Александър Паскалев" - гр. Хасково Хасково City Park Tour
09/28/2018 17:00 ОУ "Св.Климент Охридски" Хасково Европейски ден на спорта- Мама,татко и аз след последния учебен час
09/28/2018 13:00 Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" Хасково Спорт за всички
05/31/2019 09:00 Професионална гимназия по туризъм " Александър Паскалев" Хасково Поход до връх Аида
09/27/2019 10:00 ОУ"Н. Й. Вапцаров" Хасково Европейски ден на спорт в училище- обичаме спорта
09/27/2019 18:00 ОУ "Св.Климент Охридски" Хасково Мама, татко и аз след последния учебен час
09/29/2017 07:55 Средно училище "Христо Смирненски" Хисаря Да се раздвижим преди училище
09/29/2017 10:30 Средно училище "Христо Смирненски" Хисаря Танцът е движение
09/29/2017 14:30 Средно училище "Христо Смирненски" Хисаря Спортни игри
09/28/2018 80:10 СУ"Христо Смирненски" Хисаря Щафетни игри
09/27/2019 08:00 СУ"Христо Смирненски" Хисаря Зумба