Събития Бъди активен в училище

Ден Час Име на училището Населено място Име на събитието
09/27/2019 10:30 ДГ №3 "Ян Бибиян" Стара Загора Училище за здравословен начин на живот
09/27/2019 09:30 ДГ20 Мир Стара Загора Весели игри
09/27/2019 13:00 СУ "Христо Смирненски" Стара Загора Почистване на училищния двор и физкултурната площадка
09/27/2019 12:00 СУ" Максим Горки" Стара Загора Стара Загора Европейски ден на спорта в училище –European School Sport Day
09/27/2019 13:00 СУ "Христо Смирненски" Стара Загора Спортът е здраве и дълголетие!
09/28/2020 10:00 Детска градина №7 "Светулка" Стара Загора Да спортуваме е забавно
09/25/2020 13:30 Средно училище "Христо Смирненски" Стара Загора Европейски ден на спорта
09/25/2020 09:00 ДГ 3 "Ян Бибиян" Стара Загора Спортът е здраве
09/25/2020 10:00 ДГN:68 ,, Патиланско царство" Стара Загора Европейски ден на спорта
09/25/2020 09:00 ДГ 20 "Мир" Стара Загора "Европейски ден на спорта в училище"
09/25/2020 9.30 ДГ 5 МЕЧО ПУХ Стара Загора Мечо Пух спортува
09/25/2020 13:00 СУ"Максим Горки" Стара Загора Стара Загора Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 13:00 СУ"Максим Горки" Стара Загора Стара Загора Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 11:00 ДГ Мечо Пух Стара Загора Европейски ден на спорта в училище
09/25/2020 13:00 XI ОУ "Николай Лилиев" Стара Загора Евопейски ден на спорта
09/25/2020 09:00 Детска градина №3 "Ян Бибиян" Стара Загора Спортът е здраве
09/25/2020 13:30 ПГКНМА Стара Загора Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) – 25.09.2020 г.
09/25/2020 10:00 ДГ58"Звездица" Стара Загора Европейски ден на спорта
09/25/2020 09:00 СУ "Максим Горки" - Стара Загора Стара Заогра евроейски ден на спорта в училище
09/28/2018 10:00 Основно училище " Свети свети Кирил и Методий" Старо Оряхово Европейски ден на спорта